• قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
اخبار مهم نانو زیست پزشکی
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395
متخصصان و فعالان عرصه نانو دانشگاه تهران از دانشکده ها ی فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و داروسازی در قالب قطب نانو زیست پزشکی (NBM)، فرصت های جدیدی را فراهم نموده است.  بدیهی است بهره برداری شایسته از این فرصت، بدون همراهی سایرین راه به منزل نخواهد برد. لذا، برای پیشبرد و... ادامه مطلب...

خارجی

Study the mechanism of gene delivery to cells by gemini-lipid nanoparticles

 


نانوذرات ژمنی لیپید[1] به عنوان سیستم های انتقال دهنده غیر ویروسی توجه زیادی به خود جلب نموده و در انتقال ژن غیرتهاجمی با وجود موانع چشم و پوست موفق بوده است. در این مطالعه انتقال ژن غیرویروسی به وسیله نانوذرات فسفولیپیدی سورفکتنتی ژمنی دو بار مثبت بررسی و مکانیزم برهمکنش با غشاهای سلولی یک نوع موش[2] تحقیق شده است.[1] gemini-lipid

[2] murine PAM212

 

 

http://www.jnanobiotechnology.com/content/13/1/62

 

SSh-nbm-940709

نانوذرات ژمنی لیپید[1] به عنوان سیستم های انتقال دهنده غیر ویروسی توجه زیادی به خود جلب نموده و در انتقال ژن غیرتهاجمی با وجود موانع چشم و پوست موفق بوده است. در این مطالعه انتقال ژن غیرویروسی به وسیله نانوذرات فسفولیپیدی سورفکتنتی ژمنی دو بار مثبت بررسی و مکانیزم برهمکنش با غشاهای سلولی موش (murine PAM212) تحقیق شده است.


[1] gemini-lipid

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب نانو زیست پزشکی دانشگاه تهران می باشد