• قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
اخبار مهم نانو زیست پزشکی
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395
متخصصان و فعالان عرصه نانو دانشگاه تهران از دانشکده ها ی فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و داروسازی در قالب قطب نانو زیست پزشکی (NBM)، فرصت های جدیدی را فراهم نموده است.  بدیهی است بهره برداری شایسته از این فرصت، بدون همراهی سایرین راه به منزل نخواهد برد. لذا، برای پیشبرد و... ادامه مطلب...

خارجی

Disguised Nanoparticles Slip Past Body's Immune Defense

 

محققین معتقدند راهی پیدا کرده اند که نانوذرات حامل دارو را از سیستم ایمنی بدن بگذرانند از طریق استتار آنها به گونه ای که شبیه اجزای سلولی خون انسان شوند.

نانوذرات  ساخته شده از پلاستیک یا فلز میتوانند به گونه ای طراحی شوند که یک دارو را به منطقه ی خاصی از بدن هدایت کنند.ولی اغلب توسط سیستم دفاعی بدن شناسایی و بلعیده می شوند.

محققین نانوذرات را در پوششی که دارای یک پروتئین کلیدی به نام CD47 پلاکتهای خون انسان بود قرار دادند.این پروتئین سیگنال "من را نخور" را به سیستم ایمنی ارسال میکند و کمک میکند که نانو ذرات از سیستم ایمنی بدن عبور کنند.

نانوذرات مبدل شده نه تنها به دام سیستم ایمنی نمیفتند،بلکه با استفاده از قدرت طبیعی پلاکتها در درمان عفونتهای باکتریایی و ترمیم دیواره رگها موثرند.

 

http://www.scientificamerican.com/article/disguised-nanoparticles-slip-past-body-s-immune-defense/

Sn_nbt_940718

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب نانو زیست پزشکی دانشگاه تهران می باشد