• قطب علمی نانو زیست پزشکی
 • قطب علمی نانو زیست پزشکی
 • قطب علمی نانو زیست پزشکی
 • قطب علمی نانو زیست پزشکی
 • قطب علمی نانو زیست پزشکی
 • قطب علمی نانو زیست پزشکی
اخبار مهم نانو زیست پزشکی
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395
متخصصان و فعالان عرصه نانو دانشگاه تهران از دانشکده ها ی فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و داروسازی در قالب قطب نانو زیست پزشکی (NBM)، فرصت های جدیدی را فراهم نموده است.  بدیهی است بهره برداری شایسته از این فرصت، بدون همراهی سایرین راه به منزل نخواهد برد. لذا، برای پیشبرد و... ادامه مطلب...

قطب علمی نانو زیست پزشکی

 • پیشینه و اهداف اصلی

قطب نانو- زیست- پزشکی[1] مرکز پژوهشی علوم وفنآوری نانو دانشکاه تهران با رویکرد چند نظام مند با هدف ایجاد شرایط هم افزائی بین حوزه های علوم پایه، فنی مهندسی و پزشکی- داروسازی با همکاری و همراهی   دانشکده ها و موسسات آموزشی پژوهشی  دانشکاه ازسال 1385با کسب مجوز های لازم فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. نانوزیست فناوری زمینه نوظهوری است که امکان برخورداری ازقابلیت‌های ساختارهای زیستی از یک سو و نانو/میکرو-ساخت[2] را فراهم می کند. رویکرد این گروه در همراه سازی و همکاری نزدیک حوزه های علمی زیستی و پزشکی با حوزه های مرتبط با فعالیت‌های مهندسی است. فرایند همراه ‌سازی شامل مشارکت در اجرای طرح‌های پژوهشی محوری ، همکاری‌های آموزشی و راه اندازی دوره‌های آموزشی بین رشته‌ایی[3] از جمله نانو زیست فناوری در دانشکده‌های ذیربط  است. برگزاری جلسات مشترک بین محققان و متخصصان زمینه‌های علمی مرتبط با فعالیت‌های زیست‌پزشکی با هدف تبادل نظر ویافتن زمینه‌های همکاری از جمله وظایف قطب است. هدف نهایی این اقدامات فراهم آوردن بستری برای همکاری متخصصین رشته‌های مختلف برای دستیابی به فرآیند ها یا محصولات  در حوزه های مختلف نانو زیست فناوریمی باشد. حمایت از فعالیت‌های پژوهشی متناسب و همگرا با اهداف قطب نانو زیست پزشکی، از جمله انجام طرح های پژوهشی محوری و گسترش زیرساخت‌های آزمایشگاه‌های مرتبط، اهداف اصلی این برنامه می باشد.

 

 • ضرورت ایجاد قطب

همگرائی زمینه های علمی– پژوهشی مرتبط با فعالیت‌های علوم زیستی، فنی– مهندسی  و پزشکی- داروسازی، در چند دهه گذشته دستاورد‌های آزموده شده‌ای را به ارمغان آورده است . فراهم نمودن امکان بهره‌گیری از قابلیت ها و تجربیات ارزشمند متخصصان رشته ها و نظام های علمی مختلف، ضمن پدید آوردن و گسترش فناوری‌های نو ظهور[4] به باروری و گسترش هرچه بیشتر فعالیت های مجموعه‌های مزبور می‌انجامد. از طرف دیگر رشد و گسترش فناوری‌های مرتبط با زیست‌فناوری در جهت تامین نیازهای کاربردی حوزه‌های پزشکی و تحقیقاتی کشور و نیز صنایع مختلف امروزه امری اجتناب ناپذیر است. قطب علمی نانو زیست پزشکی، با تاکید بر سوابق، تجربیات، امکانات و نیز جایگاه معتبر دانشگاه تهران، و نیز  از رهگذر جلب  همکاری سایر موسسات و مراکز علمی- پژوهشی داخل و خارج از کشور، تسهیل نظام مند نیل به اهداف و رسالت های علمی و فناوری در حوزه نانو زیست فناوری را پی گیری می نماید.

 

 • برنامه پیش‌رو

با هدف بسط فعالیت های بین رشته ای در نانو زیست پزشکی و در جهت  تامین  همگرائی  حداکثری  بین حوزه های پژوهشی مستقر در دانشگاه  تهران  و همچنین  مبتنی  بر بررسی های به عمل آمده ، موضوع دیابت بعنوان موضوع محوری در فعالیت های قطب نانو زیست پزشکی دانشگاه تهران در نظر گرفته شد. بیماری دیابت[5] موضوع یکی از مهمترین چالش های موجود در نظام‌های بهداشتی و فناوری در جوامع و نهادهای علمی ، پژوهشی و فناوری می باشد. با توجه به روند صنعتی شدن ، بروز این بیماری در سرتاسر جهان در حال افزایش بوده و عوارض ناشی ازآن از جمله ضایعات پوستی ، عصبی ، کلیوی، چشمی و...ضرورت پرداختن به این بیماری را توجیه می کند.

بعلاوه در برنامه تدوین شده برای آینده، اتخاذ راهکارهای حمایتی برای ایجاد زیر ساخت های مربوط به دیگر فعالیت ها و اهداف نانوزیست پزشکی و موضوعات مربوطه در نظر گرفته می شود. ساخت و توسعه قطعات آنالیز زیست ملکولی ، نانوکروماتوگرافی، ریز آرایه ها و ریز حسگرها، ساخت و توسعه موتورهای مولکولی مبتنی بر الگوهای زیستی، ساخت و تولید نانوذرات و نانو رشته‌های زیستی و کاربری آنها در راستای اهداف زیست پزشکی، بهره گیری از سیتم های زیستی در تولید نانو ذرات غیر زیستی متناسب با کاربردهای فناوری نانو، تامین شرایط بسط دارورسانی هدف‌دار و رهایش کنترل شده و...، همچنین شناسایی و تعیین زمینه های پژوهشی نانو زیست پزشکی مورد نیاز صنایع کشور با اتخاذ سیاست‌های عملیاتی از جمله برقراری ارتباط با نهادهای ذیربط از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی با اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در این راستا در قالب فعالیت‌های قطب نانو زیست پزشکی در نظر گرفته می شود.

 

 • اجرای برنامه‌ها

دیابت به عنوان محور اصلی فعالیت‌های این قطب در نظر گرفته  شده است. نیاز است نیروی متخصص رشته های مختلف و امکانات پژوهشی وسیع دانشگاه تهران و نیز علوم پزشکی تهران بخصوص دارو سازی به‌ کار گرفته شده و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جذب طرحهای پژوهشی ، بخصوص کاربردی، از صنایع دارو سازی و پزشکی بتوان قدم موثری در این راستا برداشت. اقدامات زیر ضروری برای اجرای برنامه و تحقق اهداف آن بنظر می رسد:

1-   تعریف و پیگیری جذب طرحهای پژوهشی ازصنایع، داروسازی وپزشکی و انجام آن

2-   برگزاری کارگاههای آموزشی و همایشهابویژه در موضوع محوری دیابت ونانو فناوری

3-   همکاری و گسترش فعالیت های پژوهشی و آموزشی با دیگر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی

4-   گسترش تولیدات علمی و ثبت اختراعات بین المللی

5-   تدوین رشته نانو- زیست زیست پزشکی با گرایشهای مختلف در مقطع تحصیلات تکمیلی درراستای گسترش منابع انسانی متخصص در این زمینه ها

 

 

 • فعالیت‌های پژوهشی در حال انجام مرتبط با موضوع محوری دیابت

 

-         ساخت نانوزیست حسگر های فردی، آزمایشگاهی برای اندازه گیری قند خون

-         بررسی ساخت پوشش های زخم دیابت

-         تهیه انسولین خوراکی

-         ساخت لیپوزوم در ابعاد کمتر از 100 نانومتر و بازگذاری پروتئین ها بارویکرد دارو رسانی هدف‌دار

-         تهیه وتوصیف نانو رشته‌های آمیلوئیدی با کاربرد به عنوان بستر آنزیم‌ها و پوشش‌های زخم دیابت

-         تهیه و تولید فراورده های  CLEبا رویکرد کاربرد در حسگرها و فرایندهای زیست پالائی

 

 

 • نحوه تامین مالی مورد نیاز اجرای برنامه

بودجه های قطب از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اگر بر منوال گذشته باشد برای انجام برنامه ناچیز است و البته جذب بودجه برای انجام فعالیت های بند6 و بودجه لازم (بند7) از سازمان ها و صنایع نامشخص می باشد . بنابراین برنامه فوق از زمان جذب بودجه ها در نظرگرفته شده است . از هم اکنون اقداماتی برای جذب بودجه ها انجام طرح های پژوهشی برای اجرای برنامه در حال انجام است . معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنایع ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، صنایع داروئی ازجمله سازمانها و صنایعی هستند که برای جذب منابع مالی در نظر گرفته شده اند.

 

 • نحوه استفاده از مزیت های نسبی استان و منطقه

با توجه به  گستردگی بیماری دیابت و لزوم مونیتورینگ مدام و کنترل غذایی و دارویی در سطح کشور و نیز هدف های مشخص برنامه این قطب ، به نظر می رسد بتوان طرحهای پژوهشی قابل توجهی جذب نمود.

 

 [1]Nano – Bio-Medical

[2]  Nano/micro - fabrication

[3]Interdisciplinary

[4] Emerging scinces

[5] Diabetes mellitus

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب نانو زیست پزشکی دانشگاه تهران می باشد