• قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
  • قطب علمی نانو زیست پزشکی
اخبار مهم نانو زیست پزشکی
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395
متخصصان و فعالان عرصه نانو دانشگاه تهران از دانشکده ها ی فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و داروسازی در قالب قطب نانو زیست پزشکی (NBM)، فرصت های جدیدی را فراهم نموده است.  بدیهی است بهره برداری شایسته از این فرصت، بدون همراهی سایرین راه به منزل نخواهد برد. لذا، برای پیشبرد و... ادامه مطلب...
فرم ثبت نام
نام (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
شماره فیش واریزی (در صورت نیاز)
ورودی نامعتبر
توصیحات در صورت نیاز
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)
ورودی نامعتبر
ارسال فایل ( در صورت نیاز )
ورودی نامعتبر
کد امنیتی (*) کد امنیتی

ورودی نامعتبر

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب نانو زیست پزشکی دانشگاه تهران می باشد